TAMMI- JA HELMIKUUN TEKELE 2009

Pääajatus:
Kullakin osallistujalla on noin tyynyn kokoinen kangaspala, johon hän laittaa johdattelevasti alun aplikomalla tai jotenkin muuten ommellen. Osallistuja julkaisee tämän alkukuvan blogissaan, jonne muut antavat vinkkejä siitä, kuinka työtä tulisi jatkaa. Kukin osallistuja jatkaa työtään vinkkien mukaisesti ja julkaisee uuden kuvan työstään, kun haluaa seuraavat vinkit. Näin työ jatkuu vaihe vaiheelta, kunnes se on valmis.

- Työ aloitetaan aikaisintaan 1.1.09  ja sen tulee olla valmis 28.2.09.
- Osallistuja sitoutuu tekemään oman työnsä tänä aikana, sekä antamaan vinkkejä muille osallistujille.
- Vinkkejä saavat antaa muutkin kuin osallistujat.
- Osallistuja voi ilmoittaa ensimmäisen kuvan julkaistessaan, minkä kokoinen kangas on käytettävissä ja mihin käyttöön työ on valmistuttuaan menossa (laukku, tyynyliina, pöytäliina jne.).
- Jos yhteen vaiheeseen tulee useampi vinkki, osallistuja voi halutessaan valita minkä tai mitkä niistä toteuttaa. Vähintään yhtä vinkkiä on kuitenkin noudatettava!
- Työ julkaistaan blogissa aina, kun siihen halutaan lisää vinkkejä. Osallistuja itse päättää, kuinka usein pyytää lisää vinkkejä. Idea kuitenkin on, että vinkkejä pyydetään useamman kerran projektin aikana.
- Osallistujista julkaistaan linkkilista tässä blogissa.
- Linkkilista-merkinnän kommenttilaatikkoon voi jokainen käydä ilmoittamassa tuoreimman kuvansa suoran linkin ja huhuilla siihen vinkkejä.
- Jokainen osallistuja pyrkii pitämään huolen siitä, että kaikki osallistujat saavat töihinsä vinkkejä.
- Tässä projektissa ei ole pareja eikä lähetetä raportteja niin kuin monissa salaisten ystävien ringeissä. Jokainen pitää itse huolen omasta osallistumisestaan.
- Pulmatilanteissa voidaan yhdessä täällä blogissa miettiä, miten tehdään. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että on saanut vinkin, jota ei osaa toteuttaa.